Standardy higieny i czyszczenia
Dystrybuowany przez firme "KiM" S.C

Przeprowadzamy badania dla Państwa sukcesu

Od momentu założenia firmy HWR-CHEMIE, jej kierownictwo rozpoznało, że podstawą konceptu przedsiębiorstwa musi być intensywna oraz ukierunkowana na ochronę środowiska praca rozwojowa. Z tego względu, od samego początku, inwestowanie było bez porównania większe w prace badawcze i rozwojowe, aniżeli w większości innych przedsiębiorstw.

W laboratorium rozwoju są wytwarzane i utrzymywane ciągle na najnowszym poziomie niezbędne produkty z uwzględnieniem specyficznych życzeń i wymagań klientów.

Zastosowane surowce obok ich skuteczności zostają wybierane selektywnie, także według ich ekologicznych i fizjologicznych właściwości, takich jak dobry rozkład biologiczny, dobre usuwanie w oczyszczalni ścieków, atoksyczność dla ryb i roślin, a także atoksyczność dla ludzi i zwierząt.