Standardy higieny i czyszczenia
Dystrybuowany przez firme "KiM" S.C

Informacje

Bakterie - nasi mali, pilni pomocnicy

Nasze biotechnologiczne produkty higieny reprezentują w Niemczech dotychczas jedyną w swoim rodzaju, całkowicie nową technologię. Wyroby te zawierają naturalne i nieszkodliwe kultury bakterii. Wszystkie bakterie są tak bezpieczne, jak te, które znajdują się w jogurtach.

Skuteczność działania tych produktów jest sensacjonalna! Brzydkie i nieprzyjemne zapachy zostaną usunięte. Dzikie i niepożądane bakterie zostaną wyeliminowane.Tworzywa organiczne (jak np. oleje, smary, moczniki etc.) nie są tak po prostu rozpuszczane i spłukiwane, lecz zostają one rozłożone na związki naturalne (takie jak woda oraz dwutlenek węgla). Postępowanie takie chroni w szczególności środowisko naturalne!

Produkty te są absolutnie nieszkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska !
Nasze wyroby są proste w posługiwaniu się i niegroźne dla użytkownika.

Produkty te oszczędzają koszty robocze !
Wykonują one swoje zadania całkowicie samoczynnie. Żadne praco- i czasochłonne prace czyszczące nie są konieczne.

Produkty te oszczędzają koszty czyszczenia !
Są one wyjątkowo skuteczne i z tego względu oszczędne w użyciu. ( Pierwsze wyroby, które samoczynnie się rozmnażają. )

Produkty te oszczędzają koszty materiałów oraz naprawy !
Produkty te są bardzo dobrze tolerowane przez różnego rodzaju tworzywa i nie powodują żadnych korozji lub szkód jakichkolwiek materiałów.

Produkty te są wyjątkowo nieszkodliwe dla środowiska !
Produkty te nie obciążają środowiska ( zbiorniki wodne i oczyszczalnie ścieków ), ponieważ wykonują one tam jeszcze pożyteczne zadania.

Produkty te są nie do porównania ze zwykłymi wyrobami bakteriologicznymi !
Zastosowane przez nas kultury bakterii posiadają nieporównywalną zdolność odpornościową wobec zimna, gorąca, środków czyszczących i dezynfekcyjnych, ługów, środków wybielających oraz chloru. Wykonują one swoje zadania również w niesprzyjających warunkach !

Produkty biotechnologiczne

Jako certyfikowane przedsiębiorstwo HWR-CHEMIE zajmuje się aktywną i świadomą odpowiedzialności polityką jakościową oraz chroniącą środowisko naturalne

Celem naszej polityki jakościowej i środowiskowej jako świadomego odpowiedzialności przedsiębiorstwa wytwarzającego i rozprowadzającego niezawodne w praktyce produkty, takie jak środki czyszczące i dezynfekcyjne, środki pielęgnacyjne oraz chemiczno-techniczne produkty dla dużych kuchni, kantyn, szpitali, zakładów rzemieślniczych i przemysłowych, warsztatów i przedsiębiorstw komunikacyjnych jest udostępnienie naszym klientom produktów chroniących środowisko o niezmiennie dobrej jakości. Poza tym pracujemy nieprzerwanie nad dalszym polepszaniem jakości naszych produktów, ich zgodności ze środowiskiem naturalnym oraz łatwości w ich stosowaniu przez użytkownika.

Zapewnienie jakości i ochrona środowiska oraz ich systematyczne polepszanie uważamy za ważną część składową strategii prowadzenia naszego przedsiębiorstwa i zapewniamy, że zostaną one przekształcone w konkretne cele i zasady postępowania we wszystkich funkcjach i na wszystkich płaszczyznach. Poprzez szkolenie oraz bieżące informowanie naszych współpracowników dążymy do świadomego odpowiedzialności i samodzielnego działania.

Ze względu na podjęcie odpowiednich kroków technicznych i organizacyjnych w naszym przedsiębiorstwie przyczyniamy się do ochrony wykorzystywanych przez nas zasobów oraz redukcji obciążenia środowiska.

Nasi przeszkoleni technicznie pracownicy udzielają naszym klientom fachowej porady i zapoznają ich z rzeczowym posługiwaniem się produktami. Poprzez przygotowane opisy produktów oraz arkusze z danymi dotyczącymi bezpieczeństwa udostępniamy naszym klientom wszystkie informacje, które są konieczne do bezpiecznego użycia, zgodnego z celem zastosowania, jak też należytego magazynowania naszych produktów oraz usuwania odpadów.

"Podręczna książka przedsiębiorstwa HWR o jakości i środowisku" przedstawia opis wprowadzonego systemu zarządzania według DIN EN ISO 9001 i DIN EN ISO 14001. Jego zastosowanie gwarantuje, że ważne jakościowo i środowiskowo czynności organizacyjne, handlowe i techniczne zostaną planowane, sterowane i nadzorowane oraz że spełnione zostaną określone wcześniej wymagania.

Zarząd przedsiębiorstwa powierzył planowanie, wprowadzenie, nadzorowanie i zmianę systemu zarządzania pełnomocnikowi do spraw jakości oraz pełnomocnikowi do spraw środowiska.

Dotrzymywanie i osiągnięcie dobrych efektów w wyniku zastosowania przez nas środków ochrony jakości i środowiska będą regularnie sprawdzane przez wewnętrzne mityngi. Skuteczność oraz postępowość naszego systemu zarządzania będą regularnie oceniane przez zarząd przedsiębiorstwa i zapewniają one w ten sposób spełnienie wszystkich prawnych wymogów. W wypadku odchyleń ustalamy odpowiednie postępowanie oraz środki, a także staramy się utrzymać je na najnowszym poziomie.