Standardy higieny i czyszczenia
Dystrybuowany przez firme "KiM" S.C

Produkcja z systemem

Wytwarzanie odbywa się metodą periodyczną na podstawie pisemnych zleceń produkcyjnych ze szczegółowymi instrukcjami roboczymi dla wymaganych procesów mieszania i emulgowania, przepisami produkcyjnymi oraz środkami ochrony pracy.

Dla każdego produktu ustalone zostały surowe kryteria jakości, które kontrolowane są przez laboratorium badawcze. Dopiero wtedy, gdy wszystkie kryteria zostaną spełnione dana partia towaru otrzymuje z laboratorium badawczego pozwolenie na rozlewanie.

Do dyspozycji znajdują się urządzenia rozlewające, służące do napełniania od butelek przez kanistry i beczki do kontenerów.

Pojemniki zostają etykietowane odpowiednimi opisami produktu i oznaczane są dziesięciocyfrowym numerem odpowiedniej partii towaru jako widocznym znakiem zezwolenia.

Dla każdej partii towaru sporządzany jest protokół z podaniem zastosowanych surowców, warunków produkcji oraz danych analizy przekazanych z laboratorium badawczego. Ponadto co najmniej przez 2 lata przechowywana jest próbka każdej partii towaru.

W firmie HWR-CHEMIE przywiązujemy dużą wagę do wysokich kwalifikacji personelu zatrudnionego w procesie wytwarzania. Przeprowadzanie fachowych i odnoszących się do bezpieczeństwa, regularnych szkoleń wzmacniają kompetencje i poczucie odpowiedzialności oraz gwarantują zachowanie ustalonych procesów przetwórczych i środków ochrony pracy.