Standardy higieny i czyszczenia
Dystrybuowany przez firme "KiM" S.C

Z zaangażowaniem i Know-how

Naszym szczególnym serwisem jest wykwalifikowany i posiadający wysoką motywację zespół pracowników, udzielanie porad i praktyczne pouczenie przez zaangażowanych dystrybutorów na miejscu lub doradztwo telefoniczne.

Klient znajdzie u nas partnera otwartego na jego problemy, który spróbuje znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Ponadto do dyspozycji klienta znajdują się odpowiednie opisy produktów, arkusze danych bezpieczeństwa EG (Karty Charakterystyki) oraz w razie potrzeby także instrukcje obsługi.

Oprócz tego jesteśmy w stanie pomóc sporządzić dla naszych klientów plany oczyszczania i higieny, a także specjalnie dla zakładów przetwarzających artykuły żywnościowe opracowywać koncepty HACCP oraz przeprowadzać szkolenia.

Nowe, jednolite dla wszystkich krajów Unii Europejskiej zarządzenie o higienie artykułów żywnościowych zobowiązuje wszystkie zakłady przetwarzające żywność, niezależnie od ich wielkości, do przeprowadzenia zapewnienia jakości według zasady HACCP ( analiza zagrożenia i krytyczne punkty kontroli ).

Jest to połączone ze znacznym nakładem pracy, który często jest nie do pokonania wyłącznie przez pracowników wewnętrznych. Oferujemy tutaj pomoc przy analizie produkcji i ryzyka we wszystkich, ważnych dla bezpieczeństwa artykułów żywnościowych działach, wykrycie i rejestrację krytycznych punktów kontroli, ustalenie przebiegów sprawdzających i nadzorujących za pomocą łatwych w użyciu list kontrolnych, oraz szkolenia pracowników.