Standardy higieny i czyszczenia
Dystrybuowany przez firme "KiM" S.C

Zapewnienie wysokiej klasy jakości

Ochrona środowiska i gwarancja jakości są myślą przewodnią naszej polityki przedsiębiorstwa. Szczególnym dla nas zagadnieniem jest zachowanie naszego środowiska naturalnego, a przez to podstawy życiowej przyszłych generacji. Podobnie jak osiągnięcie i utrzymanie wysokiego standardu jakości na wszystkich płaszczyznach działalności przedsiębiorstwa.

Z tego powodu HWR-CHEMIE opracowała szczegółowy system zarządzania dotyczący jakości i środowiska i poddała go certyfikacji przez DQS według międzynarodowych norm DIN EN ISO 9001 oraz DIN EN ISO 14001. W książce podręcznej przedsiębiorstwa HWR o jakości i środowisku zdefiniowana jest nasza organizacja struktury, nasze cele jakościowe i środowiskowe, odpowiedzialności poszczególnych specjalistycznych dziedzin, jak również środki do zapewnienia wysokiej jakości i ochrony środowiska, kontroli oraz dokumentacji.

Oznacza to dla nas bardziej oszczędne i kontrolowane obchodzenie się ze wszystkimi wykorzystywanymi przez nas zasobami takimi, jak energia i woda, materiały, maszyny i przebiegi produkcji, a także odpowiedzialną gospodarkę odpadami i ściekami. Szczególny nacisk kładziemy na wytwarzanie nieszkodliwych dla środowiska produktów. Staramy się, jak tylko jest to możliwe, unikać lub przynajmniej obniżyć zawartość wszystkich tworzyw zanieczyszczających środowisko. Również bezpieczeństwo człowieka i środowiska jest stałą częścią składową naszego programu ochrony środowiska.

Norma DIN EN ISO 9001 jako gwarancja dobrej jakości oraz norma DIN EN ISO 14001 jako gwarancja ochrony środowiska są uznane na całym świecie.